koszyk
(0 art.)

Kwota :

0,00 PLN

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.

ok

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego sklep.dek.pl obowiązujący od 09.03.2022 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

DEK Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne Sp. z o.o. 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 9,

NIP 657 030 81 69

zwanego dalej „Sprzedawcą”.

2. Definicje:

1. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,

2. Formularz rejestracji – dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie konta klienta,

3. Formularz zamówienia – dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie zamówienia również bez zakładania konta klienta,

4. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym gromadzone są dane kupującego, w tym informacje o złożonych zamówieniach,

5. Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze sklepem internetowym takich jak promocje, obniżki, super ofery.

7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),

8. Towar i usługi produkty i usługi oferowane w sklepie internetowym przez Sprzedawcę.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego w języku polskim,

10. Załącznik nr 1 - dołączony do regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §8,

11. Załącznik nr 2 – dołączony do regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru ze sprzedawcą,

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez sprzedawcę polegają na:

a)  możliwości prowadzenia konta w sklepie internetowym,

b)  wysyłaniu newslettera,

c)  możliwości zawarcia umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

1. Kupujący uzyskuje dostęp do konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia konta klienta.

2. Konto klienta jest prowadzone w sklepie internetowym na czas nieokreślony, klient może w każdym momencie usunąć konto w sklepie internetowym lub przesłać informację o rezygnacji na adres e-mail sprzedawcy: kontakt@dek.pl

3.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

1. Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „zapisz się” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny, wypisać się  Newslettera poprzez wysłanie informacji  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dek.pl

4.WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4.Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zamówienia:

a)złożenie zamówienia poprzez konto w sklepie internetowym,

b)złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia - “Kupuję bez konta – szybkie zakupy” bez założenia konta,

5.Zamówienia, złożone w sklepie internetowym w dni powszednie po godzinie 19, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane kupującemu przez sprzedawcę w formie wiadomości e-mail automatycznie po złożeniu zamówienia.

7.Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą zaksięgowania wpłaty otrzymanej od kupującego, informacja o opłaceniu zamówienia wysyłana jest drogą mailową.

8.Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 501290944 lub poprzez e-mail: kontakt@dek.pl

9.Informacja o czasie realizacji zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) zostanie wysłana do klienta drogą e-mail.

10.W przypadku braku zamówionych towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji, kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

11.W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego towaru albo z całości zamówienia.

5. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towary wolne od wad.

2. Kupujący ma możliwość odbioru zamówionych towarów w następujący sposób:

a. dostarczenie towarów przez firmę kurierską Ambro Express, w przypadku produktów ponad gabarytowych (tapicerowanych, paczek mających ponad 200 cm długości, paczek mających ponad 50 kg wagi, produktów dostarczanych w całości),

b. dostarczenie towarów przez transport własny sklepu, w ograniczonym obszarze ( Kielce i województwo świętokrzyskie)

c. odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy, DEK MEBLE, Kielce, ul. Olszewskiego 9.

3.Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez sprzedawcę po przyjęciu zamówienia do realizacji.

4.Koszty wysyłki ponosi kupujący. Są one naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.

5.Towary będące na stanach magazynowych wysyłane są niezwłocznie, a w przypadku braku zlecane do zamówienia po zaksięgowaniu zapłaty na koncie sprzedawcy.

6.Kupujący jest zobowiązany do odebrania wysłanego towaru.

7.Informacja o dostawie odbywa się z wyprzedzeniem 1-2 dniowym, klient otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

8.Koszt dostawy realizowanej poprzez firmę kurierską Ambro Express obejmuje usługę wniesienia

9. Dostawa towaru transportem własnym sklepu, obejmuje usługę wniesienia.

10.W przypadku odbioru osobistego, klient zostanie poinformowany o skompletowaniu zamówienia. Zamówiony towar należy odebrać w ciągu 14 dni kalendarzowych od przesłania informacji na adres mailowy. Odbiór towaru odbywa się w magazynie sprzedawcy, pod adresem: DEK MEBLE, Kielce, ul. Olszewskiego 9. Magazyn jest czynny w dni powszednie w godzinach 10:00 – 19:00, w soboty i pracujące niedziele w godzinach 10:00 – 18:00.

6. PŁATNOŚCI

1. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony towar w następujący sposób:

a) płatność przelewem,

2 .O całkowitej kwocie zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, kupujący informowany jest każdorazowo przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

3 .Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie sprzedawca ma prawo anulować zamówienie. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana na podany przez kupującego adres e-mail.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez kupującego,

d) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3.Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

Formularz zwrotu jest dostępny na stronie sklepu.

4.Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5.Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi kupujący. W przypadku odbioru własnego, zwracany towar należy zwrócić do magazynu DEK MEBLE pod adresem Kielce, ul. Olszewskiego 9, w godzinach pracy magazynu.

6.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Zwrot  ceny towaru oraz kosztów wysyłki do kupującego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od momentu otrzymania przez sprzedawcę zwracanego towaru.

8.Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący.

9.W przypadku gdy kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.Zwroty towarów wysyłane na koszt sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

8. REKLAMACJE

1. Reklamacje należy kierować poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu

https://dek-meble.pl/images/biblioteka/180/zalaczniki/druk_zgloszenia_reklamacyjnego.pdf

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@dek.pl

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a)imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail kupującego,

b)datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,

d)opis wady towaru

e)dokumentację zdjęciową wady towaru

f)dowód zakup, lub jego kopię lub numer zamówienia.

3.Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru na adres sprzedawcy.

4.Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedawcy w w/w wymienionym terminie reklamację uznaje się za zasadną.

5.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.

6.Kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić wniesienie i zniesienie reklamowanego towaru,  w razie odbioru przez Sprzedawcę reklamowanego Towaru, w taki sposób, aby Towar mógł zostać niezwłocznie dostarczony lub odebrany pod wskazanym przez Kupującego adresem.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2022 r.

2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny.

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie dla miejsca działalności sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).